Καλώδια

Ανακύκλωση Καλωδίων

Η εταιρεία Sil metal Scrap, με έδρα την Αθήνα δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση - scrap (σκραπ) καλωδίων , εδώ και αρκετά χρόνια σε ιδιόκτητο χώρο και εξιδεικευμένο προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Το καλώδιο είναι μία κατασκευή που σκοπό έχει την μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος ή μηχανικών δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερα σύρματα, συνήθως πλεγμένα το ένα γύρω από το άλλο. Στην ηλεκτρολογία, καλώδιο ονομάζεται ένας μονωμένος αγωγός που χρησιμοποιείται για την μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου, ενώ στην μηχανική ονομάζονται εύκαμπτα στοιχεία που μπορούν να φέρουν φορτία. Για αυτό το λόγο είναι πού σημαντικό και η ανακύκλωση του να γίνεται από επαγγελματίες.


χαλκός

Χαρακτηριστικά των καλωδίων

Υπάρχουν πολλών ειδών καλώδια και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς όπως: Καλώδια υψηλής τάσης, καλώδια χαμηλής τάσης, καλώδια για εντοιχισμό, υπόγεια καλώδια, υποθαλάσσια καλώδια, καλώδια συσκευών, καλώδια τηλεφωνίας, καλώδια μεταφοράς ήχου, καλώδια δεδομένων, καλώδια δικτύου, καλώδια ηλεκτρονικών συσκευών, καλώδια μεταφοράς σημάτων.

Τα καλώδια χωρίζονται σε μονόκλωνα καλώδια και πολύκλωνα καλώδια. Μονόκλωνο καλώδιο είναι το καλώδιο που αποτελείται από ένα σύρμα ή μεταλλικό πυρήνα. Πολυκλωνο καλώδιο είναι το καλώδιο που αποτελείται από πολλά επιμέρους σύρματα ή νήματα ή μεταλλικούς πυρήνες, που δεν είναι απομονωμένα μεταξύ τους.


Καλέστε μας ή ελάτε από την εταιρεία μας για να σας πούμε την καλύτερη δυνατή τιμή για την ανακύκλωση του χαλκού που θέλετε και να σας εξοφλήσουμε άμεσα με ΜΕΤΡΗΤΑ