Χαλκός

Ανακύκλωση Χαλκού

Το χημικό στοιχείο χαλκός (Cuprum) είναι μέταλλο με κοκκινωπό χρώμα και είναι όλκιμος και ελατός. Μια σημαντική πηγή χαλκού είναι τα σκραπ χαλκού και κραμάτων χαλκού. H παραγωγή χαλκού από αντικείμενα που ανακυκλώνονται είναι επίσης σημαντική: 10-15% της παραγωγής των ορυχείων.


χαλκός

Χαρακτηριστικά του χαλκού

Είναι μέταλλο με χαρακτηριστικό χρώμα (ερυθρό του χαλκού) και χαρακτηριστική μεταλλική λάμψη. Δεν εμφανίζει μαγνητικές ιδιότητες. Χωρίζεται σε Χαλκό Α και Χαλκό Β ανάλογα με τη καθαρότητά του. Η τιμή του εξαρτάται από την ποιότητά του. Είναι ένα από τ' ακριβότερα ανακυκλώσιμα μέταλλα.